რეგისტრაცია

სკოლის მართვის და ლიდერობის კონფერენცია

სკოლის მართვის და ლიდერობის  ყოველწლიური კონფერენციის ორგანიზატორია სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და მიზნად ისახავს სკოლის მართვის  და ლიდერობის  მიმართულებით  საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას. კონფერენციის შინაარსობრივ, ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს “მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი”, რომელსაც სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 2016-2019 წლებში ახორციელებს.

 

 

 

სრულად

პირდაპირი ჩართვები

კონფერენციის პროგრამის

განრიგი