ჯეირან კოღუაშვილი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.05
თეონა ადეიშვილი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.04
მორის დანდურიშვილი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.04
მარიზა აბაშიძე - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.04
მაია მამისეიშვილი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.02
გელა მაჭარაშვილი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.02
მაგდა ბარამიძე - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.02
მარიამ გარაშვილი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.02
ნონა ჩუბინიძე - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.02
მარინა ისკაკოვა - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.02
ნათია სულავა - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.02
თამარ ნებიერიძე - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.10.02
ვარდენ ნიქაბაძე - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.09.28
ეკატერინე კვირიკაშვილი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.09.28
დალი ხომერიკი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.09.28
ფიონა პოკოკი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.09.28
პოლ უოტკინსონი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.09.28
ალექსანდრე ჯეჯელავა - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.09.28
პოლ უოტკინსონი - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.09.28
სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენცია - დღე I
2017.09.20
სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენცია - დღე II
2017.09.26
კენ უოლში - მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა კონფერენცია 2017
2017.09.26
ქეთევან ნატრიაშვილი - სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენცია
2017.09.25
მარიამ ჯაში - სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენცია 2017
2017.09.25
ლია გიგაური - სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენცია 2017
2017.09.25
გიორგი მაჩაბელი - სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენცია
2017.09.25
სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენცია - დღე I
2017.09.20