კონფერენციაზე მონაწილეთა სარეგისტრაციო ადგილები ამოწურულია