სესია სკოლების თვითშეფასება
2018.10.30
სესია ძალადობა სკოლაში პრევენცია და მასზე რეაგირების გზები
2018.10.30
სესია ინკლუზიური განათლება და თანასწორობა
2018.10.30
სესია არაფორმალური განათლება
2018.10.30
ნიკ სპაული განათლების ექსპერტი, სამხრეთ აფრიკა საერთაშორისო კვლევების მონაცემების გამოყენება სკ
2018.10.24
მასტერკლასი სკოლა და ღირებულებები — ჰუმანური პედაგოგიკის პერსპექტივა პაატა ამონაშვილი ფსიქოლოგი
2018.10.24
მასტერკლასი იმიჯის მნიშვნელობა სკოლის წარმატებისთვის ელდარ პირმისაშვილი საზოგადოებასთან ურთიერ
2018.10.24
მასტერკლასი გუნდურობა — სკოლის განვითარებისთვის მაია ხოსიტაშვილი დამოუკიდებელი ტრენერი, ტრენი
2018.10.24
იდეების მოედანი პოზიტიური სასწავლო გარემო ფასილიტატორი კახა ჟღენტი მასწავლებელთა პროფესიულ
2018.10.23
იდეების მოედანი გენდერი და სტერეოტიპები ფასილიტატორი მანანა ჯინჭარაძე, მასწავლებელთა პროფესიულ
2018.10.23
იდეების მოედანი ბულინგი სკოლაში ფასილიტატორი კახა ფარცვანია ქალაქ ზუგდიდის საგანმანათლებლო
2018.10.23
3 მოსწავლეებზე მორგებული სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა საუკეთესო პრაქტიკები
2018.10.23
2 სკოლის მართვისა და ლიდერობის საერთაშორისო კონფერენცია 2018 2
2018.10.23
1 სკოლის მართვისა და ლიდერობის საერთაშორისო კონფერენცია 2018
2018.10.23
სკოლის მართვისა და ლიდერობის საერთაშორისო კონფერენცია იდეების მოედანი და ვორქშოფები
2018.10.19
სკოლის მართვისა და ლიდერობის საერთაშორისო კონფერენცია 2018 მიმოხილვა
2018.10.19
სკოლის მართვისა და ლიდერობის საერთაშორისო კონფერენცია დღე მეორე
2018.10.19